Prohlášení o ochraně údajů

TEEKANNE je skupina skládající se z následující společností:

TEEKANNE GmbH, Düsseldorf; Pompadour Tee-Handelsges. mbH, Düsseldorf; Teehaus GmbH, Radebeul; Beckerwerk Fulda GmbH, Fulda; TEEKANNE Ges. mbH, Salzburg a Pompadour Té S.r.l./GmbH, Bolzano. V následujícím textu se označení „TEEKANNE" a „skupina TEEKANNE" vztahuje ke všem uvedeným společnostem. Společnost TEEKANNE bere ochranu osobních údajů velmi vážně a snaží se chránit Vaše soukromí. Za tímto účelem jsme se zavázali dodržovat zákonná nařízení na ochranu dat. Rádi bychom Vás informovali o údajích, které shromažďujeme a ukládáme, a o tom, jak tyto údaje požíváme.

 

 1. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Jako návštěvník našich webových stránek očekáváte nejen od našich produktů, ale také při zpracování svých osobních údajů vysokou míru kvality. Odpovídáme za nakládání s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme podle Vašich přání a podle ustanovení příslušných předpisů České republiky a Evropské unie o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, jejichž prostřednictvím jste identifikováni nebo identifikovatelní. Osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud je to podle právních předpisů přípustné, nebo pokud jste s tím předem udělili svůj souhlas.

 

Správce pro zpracování osobních údajů:

 

[TEEKANNE, s.r.o.

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika

Email: teekanne@teekanne.cz]

 

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nebo jejich bezpečnosti se prosím obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

[Bernd Fuhlert

@-yet GmbH

Schloß Eicherhof

42799 Leichlingen

Email: datenschutz@teekanne.de]

 

Mezi naše poskytovatele služeb patří např. tiskárny, tzv. letter shops, call centra, logistické společnosti, výpočetní střediska, poskytovatelé analýz a poskytovatelé platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely nebo pro ně samotné. Je naším přáním, abyste se mohli kdykoli dozvědět z níže uvedené textu, jaké osobní údaje budou během Vaší návštěvy našich webových stránek zpracovány.

 

 1. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů & právo na odvolání souhlasu

 

Při zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Právo žádat od správce informace o osobních údajích, které se Vás týkají;
 • Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování;
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí osoby (čl. 6 (1) písm. f) GDPR) nebo je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (čl. 6 (1) písm. e) GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (podrobné informace naleznete níže);
 • Právo na přenositelnost osobních údajů;
 • Pokud se zpracování Vašich osobních údajů zakládá na souhlasu (čl. 6 (1) písm. a) nebo čl. 9 (2) písm. a) GDPR), právo souhlas kdykoli odvolat;
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou pro to dány důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace, a to při existenci zákonných předpokladů. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely nebo chcete svůj udělený souhlas ke zpracování osobních údajů odvolat, stačí kdykoli zaslat stručnou zprávu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů prostřednictvím emailu na adresu [datenschutz@teekanne.de] nebo poštou na adresu naší společnosti, tj. TEEKANNE, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika. Vaše osobní údaje poté již nebudou pro účely, kterých se námitka proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely či odvolání souhlasu týká, dále zpracovávány. Zákonnost zpracování prováděného až do okamžiku vznesení námitky příp. odvolání souhlasu tím zůstává nedotčena. Po obdržení Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely příp. po obdržení odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů jsme z hlediska ochrany osobních údajů povinni osobní údaje, které jsou k tomu nezbytné (jméno, adresa, emailová adresa), zahrnout do našeho interního seznamu blokování marketingových sdělení, trvale – pouze k tomuto účelu – uložit (zablokovat) a použít ke sladění s našimi budoucími soubory týkající se marketingu (čl. 21 odst. 3, čl. 17 odst. 3 písm. b), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tím je možno trvale zajistit respektování Vaší námitky příp. odvolání Vašeho souhlasu. Jak již bylo uvedeno shora, máte-li jakékoliv dotazy ke zpracovávání Vašich osobních údajů, podáme Vám samozřejmě kdykoli informace o osobních údajích, které se Vás týkají. Dále máte při existenci zákonných předpokladů právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku a právo na přenositelnost osobních údajů. Obraťte se prosím ve všech těchto případech na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na uvedených adresách pro komunikaci (viz kontaktní údaje shora). Konečně, máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.

 

 1. Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

 

 • Navštívení našich webových stránek

 

Naše společnost – jak je to u webových stránek běžné a nezbytné – zpracovává tzv. serverové logy, v případě, že uživatel navštíví naše webové stránky. Při návštěvě našich webových stránek zaznamená náš webový server název domény nebo IP adresu Vašeho počítače, název souboru a URL, která byla požadována, a dále tzv. http-response-code a příp. také URL odkazující na naše webové stránky (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Tento postup je podmíněn technicky, přičemž je běžný a nezbytný k tomu, aby bylo umožněno užívání našich webových stránek. Podporu nám při této činnosti poskytují naši poskytovatelé technických služeb, které používáme jako zpracovatele osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje jsou protokolovány a používány k odvrácení protiprávního užívání nebo pokusů o útok na náš webový server (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Po 6 měsících dochází k výmazu těchto osobních údajů.

 

Naše webové stránky obsahují odkazy a linky na jiné webové stránky. Naše společnost není v této souvislosti odpovědná za opatření na ochranu osobních údajů a/nebo za obsah těchto webových stránek.

 

 • Newsletter

 

Pokud jste odběratelem našeho newsletteru, souhlasíte, že Vás pravidelně prostřednictvím emailu informujeme o aktuálních nabídkách a loteriích naší společnosti, zajímavostech týkajících se tématu čaje a čajových produktů a dále Vás vyzýváme k účasti na anketách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na emailovou adresu [datenschutz@teekanne.de] nebo kliknutím na odhlašovací link uvedený v každém newsletteru. Pro účely personalizovaného zasílání našeho newsletteru zaznamenáváme při přihlášení odběru našeho newsletteru Vaši emailovou adresu, Vaše oslovení a Vaše jméno. Vaše adresní údaje předáme k zasílání newsletteru našim poskytovatelům služeb, které používáme jako zpracovatele osobních údajů. K potvrzení Vašeho souhlasu obdržíte zároveň potvrzení emailem na příslušnou emailovou adresu (tzv. postup Double Opt-In). Vaše osobní údaje budeme používat do odvolání Vašeho souhlasu.

 

 • Google Analytics

 

Na našich webových stránkách používáme funkce služby pro webovou analýzu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace o Vašem používání webových stránek vytvořené prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na servery společnosti Google umístěné v USA a tam jsou uloženy do paměti. Ukládání Google-Analytics-Cookies (právní základ čl. 6 (1) písm. f) GDPR) se provádí na základě našeho oprávněného zájmu na analýze chování uživatele webových stránek za účelem optimalizace naší internetové nabídky a naší reklamy. Podporu nám v této souvislosti poskytuje společnost Google jako zpracovatel osobních údajů. Společnost Google tyto informace používá k vyhodnocení užívání webových stránek uživatelem, k sestavení zprávy o aktivitách na webové stránce a k realizaci dalších služeb spojených s užíváním webových stránek. Vaše IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics bude zpracovávána odděleně od ostatních dat.

 

Na našich webových stránkách je aktivována funkce anonymizace IP adresy. V případě aktivace této funkce bude Vaše IP adresa před zasláním do USA v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google umístěné v USA zaslána úplná IP adresa a tam následně zkrácena. Právním základem pro takový přenos osobních údajů je tzv. EU-US Privacy Shield.

 

 • Google AdWords

 

Na našich webových stránkách je integrována služba Google AdWords. Google AdWords je online reklamní služba, která naší společnosti umožňuje zobrazit inzeráty jak ve výsledcích vyhledávání Google, tak v reklamní síti této společnosti. Google AdWords nám umožňuje stanovit předem určitá klíčová slova, pod nimiž se inzerát ve výsledcích vyhledávače Google zobrazí, pokud uživatel zadá do vyhledávače příslušná klíčová slova. V reklamní síti Google jsou inzeráty rozděleny na webových stránkách tematicky pomocí automatického algoritmu, s přihlédnutím k předem stanoveným relevantním slovům. Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google. Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek prostřednictvím zobrazení zájmově relevantní reklamy na webových stránkách třetích osob a ve výsledcích vyhledávače Google a dále prostřednictvím zobrazení cizí reklamy na našich webových stránkách.

 

Pokud se subjekt údajů (dotčená osoba) dostane přes inzerát Google na naše webové stránky, dojde k uložení informací o subjektu údajů prostřednictvím tzv. Conversion-Cookies (k pojmu cookies viz shora). Conversion-Cookies pozbývají platnosti po třiceti dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pomocí Conversion-Cookies (pokud jejich platnost dosud neuplynula) lze zjistit, zda byly navštíveny určité podstránky nacházející se na našich webových stránkách či zda příslušný subjekt údajů generoval nějaký obrat, tedy provedl nebo přerušil nákup zboží na našich webových stránkách. Osobní údaje a informace shromážděné prostřednictvím užívání Conversion-Cookies používá společnost Google k sestavení statistik návštěvníků našich webových stránek. Tyto statistiky návštěvníků používáme ke zjištění celkového počtu návštěvníků našich webových stránek skrze inzeráty AdWords, a tedy ke zjištění úspěchu nebo neúspěchu příslušného inzerátu AdWords a optimalizaci našich inzerátů AdWords do budoucna.

 

Naše společnost ani jiní reklamní klienti AdWords nezískávají od společnosti Google informace, jejichž prostřednictvím by mohl být subjekt údajů identifikován. Prostřednictvím Conversion-Cookies jsou ukládány informace o navštívených webových stránkách; při každé návštěvě našich webových stránek jsou tudíž osobní údaje včetně IP adresy, které subjekt údajů používá, zaslány společnosti Google. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google v USA. Společnost Google případně předává tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem třetím stranám.

 

Subjekt údajů může instalaci Cookies našimi webovými stránkami prostřednictvím příslušného nastavení používaného webového prohlížeče zabránit a tím instalaci Cookies trvale zakázat. Takové nastavení zabrání také tomu, aby společnost Google instalovala Conversion-Cookies. Cookies, které již byly funkcí Google AdWords nainstalovány, mohou být kdykoli prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiného softwarového programu vymazány. Subjekt údajů má dále možnost zakázat reklamu Google zaměřenou na určitý zájem; k tomu musí subjekt údajů z každého jím používaného webového prohlížeče zadat link [https://adssettings.google.de/anonymous] a na něm provést požadovaná nastavení. Další informace o předpisech společnosti Google týkajících se ochrany osobních údajů je možné nalézt na adrese [https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/].

 

 • Criteo

 

Na našich webových stránkách může být uveřejněna reklama třetích stran, kterou poskytuje společnost Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie (dále jen „Criteo“). Úkolem této služby je upozornit naše uživatele na další obsahy, které tematicky souvisejí s obsahem, který si příslušný uživatel na našich webových stránkách prohlíží. Inzerované obsahy jsou obsahově a technicky řízeny a dodávány pouze společností Criteo. Dokud ze strany uživatele nebude požadováno vyvázání se z nežádoucí služby (Opt-out), provádí se výběr inzerované reklamy také na základě obsahů, které si uživatel aktuálně či v nedávné minulosti na webové stránce prohlížel. Společnost Criteo zaznamenává pouze anonymizované údaje.

 

Naše společnost uveřejňuje prostřednictvím společnosti Criteo rovněž reklamu na webových stránkách a v emailech třetích stran (více informací naleznete na adrese [https://emailprivacy.criteo.com/de/index.html]), aby oslovila dřívější zákazníky naší společnosti. Příslušná osoba je přitom identifikována na anonymní bázi. Toto se provádí přes různá zařízení příslušné osoby prostřednictvím zašifrované emailové adresy (kterou nelze zpětně identifikovat). Doba uložení Cookies činí 180 dní. Další informace naleznete na adrese [https://support.criteo.com/hc/de/articles/202427141-Cross-Device-Implementierung].

 

O shromažďování a používání uživatelských a jiných údajů informuje společnost Criteo jako správce osobních údajů ve svých předpisech o ochraně osobních údajů, které lze nalézt na adrese [http://www.criteo.com/de/Privacy]. Prostřednictvím této adresy můžete zakázat používání uživatelských a jiných údajů pro určité účely (Vaše preference - „Opt-out“). Reklama pak již nebude řízena na základě uživatelských a jiných údajů shromážděných společností Criteo.

 

 • Browser Plugin

 

Ukládání Cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého webového prohlížeče; v takovém případě však nebude možné v plném rozsahu využívat veškeré funkce našich webových stránek. Dále můžete zabránit evidování dat vytvořených prostřednictvím Cookies a vztahujících k Vašemu užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracovávání těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin, který je k dispozici na adrese [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Námitka proti shromažďování osobních údajů. Shromažďování Vašich osobních údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na níže uvedený link. Tím dojde k nastavení tzv. Opt-Out-Cookie, které zabrání shromažďování Vašich osobních údajů při příštích návštěvách našich webových stránek.

 

Deaktivace Google Analytics. Více informací o nakládání s osobními údaji uživatele v případě služby Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de].

 

Zpracování osobních údajů. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a v plném rozsahu realizujeme přísné požadavky týkající se ochrany osobních údajů při užívání Google Analytics.

 

Demografické údaje u Google Analytics. Naše webové stánky používají funkci „demografické údaje“ Google Analytics. Mohou tak být sestaveny zprávy, obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy Google cílené na určité zájmy a dále z údajů o návštěvnících webových stránek třetích stran. Tyto osobní údaje nemohou být použity pro identifikaci jakékoliv konkrétní osoby. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat příslušným nastavením svého účtu Google, nebo shromažďování svých osobních údajů prostřednictvím Google Analytics obecně zakázat, jak je uvedeno shora.

 

 • Sociální média (zde: Facebook)

 

Na našich webových stránkách mohou být používány tzv. Social Plugins (sociální pluginy), zejména tlačítko „to se mi líbí“ sociální sítě Facebook. Tato sociální síť je provozována společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (dále jen „Facebook“). Jestliže navštívíte některou webovou stránku naší internetové prezentace, která předmětný plugin obsahuje, vytvoří Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Safari) přímé spojení se servery společnosti Facebook. Užívání sociálního pluginu (právní základ čl. 6 (1) písm. f) GDPR) se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu na analýze chování uživatele za účelem optimalizace jak naší internetové nabídky, tak také naší reklamy. Nemáme žádný vliv na rozsah osobních údajů, které společnost Facebook takto shromažďuje, a informujeme Vás dle všech nám dostupných informací.

 

Zapojením sociálního pluginu obdrží společnost Facebook informaci, že jste navštívili naše webové stránky. Jste-li během návštěvy naší webové stránky přihlášeni přes svůj uživatelský účet na sociální síti Facebook, může společnost Facebook navštívení našich webových stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud pak interagujete se sociálními pluginy, např. stisknete tlačítko „to se mi líbí“ nebo použijete funkci „předat dál“, „share“ příp. „sdílet s přáteli“, je příslušná informace odeslána společnosti Facebook a uložena do paměti. I když nejste členem sociální sítě Facebook, existuje zde možnost, že společnost Facebook Vaši IP adresu rozpozná a uloží. Informace o shromažďování a používání Vašich osobních údajů prostřednictvím sociální sítě Facebook a Vaše příslušná práva a možnosti nastavení lze nalézt na adrese [https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy]. Pokud jste členem sociální sítě Facebook a nechcete, aby společnost Facebook mohla návštěvu našich webových stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti Facebook, je třeba, abyste se před navštívením našich webových stránek z Vašeho uživatelského účtu na sociální síti Facebook nejdříve odhlásili.

 

Na úvodní stránce (homepage) a na stránce „Aktuality“ je uvedena také naše aktuální Facebook-Post. K tomu jsou na obou těchto stránkách integrovány příslušné sociální pluginy. Navštívíte-li některou z těchto dvou stránek, otevře Váš prohlížeč spojení se sociální sítí Facebook a odešle výše uvedené údaje společnosti Facebook.

 

 • YouTube

 

Na naše webové stránky jsme integrovali YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videa zveřejňovat videoklipy a dalším uživatelům tyto videoklipy bezplatně zhlédnout, hodnotit a komentovat. YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, sídlící na adrese 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc, sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Pokaždé, když správce dat přistoupí na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu a integruje se video YouTube, příslušný komponent YouTube automaticky vyzve internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů, aby stáhl reprezentaci odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/
V rámci tohoto technického procesu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje.
Pokud je dotyčná osoba zároveň přihlášena na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu daná osoba navštěvuje vyvoláním podstránky obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se k příslušnému YouTube účtu dané osoby.


YouTube a Google vždy dostávají informace o skutečnosti, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, když je dotyčná osoba při přístupu na naše stránky současně přihlášena k YouTube; k předání informací dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video z YouTube či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje přenos těchto informací YouTube a Googlu, přenosu může být zabráněno odhlášením se z vašeho účtu YouTube před tím, než přístoupíte na naše webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné YouTube naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 • Instagram

Do těchto webových stránek jsme integrovali části Instagramu. Instagram je služba, která uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa a také sdílet tato data na jiných sociálních sítích. Instagram je provozován společností Instagram LLC, sídlící na adrese 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. 

Pokaždé, když přistoupíte na jednotlivou stránku tohoto webu, kterou provozujeme my a na které je integrován Instagram (tlačítko Insta), příslušná součást Instagramu automaticky vyzve internetový prohlížeč v informačním systému dané osoby ke stažení reprezentace odpovídající součásti Instagramu. V rámci tohoto technického procesu je Instagram informován o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje. 

Pokud je dotyčná osoba zároveň přihlášena k Instagramu, Instagram rozpozná, kterou konkrétní podstránku navštíví pokaždé, když daná osoba navštíví náš web, a po celou dobu pobytu této osoby na našem webu. Instagram tyto informace shromažďuje a přiřazuje je k instagramovému účtu dotyčné osoby. 
Pokud dotyčná osoba klikne na některé z tlačítek Instagramu integrovaného do naší webové stránky, budou přenesená data a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu dotyčné osoby na Instagramu a uloženy a zpracovány Instagramem. Instagram přijímá informace od komponenty Instagram, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je daná osoba současně přihlášena ke svému instagramovému účtu, bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klepne na tlačítko Instagram nebo nikoli. Pokud si daná osoba nepřeje, aby Instagram tyto informace dostával, může přenosu zabránit tím, že se odhlásí ze svého instagramového účtu před vstupem na naše stránky.

Další informace a příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na adrese https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

 

 • Kontakt / dotazy

 

Máte-li dotazy nebo přání týkající se produktů nebo služeb, jsme Vám k dispozici. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme za účelem odpovědi na Vaše dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR). Poskytnutí příslušných kontaktních údajů označených jako povinné údaje je přitom nezbytné proto, abychom mohli Váš dotaz zpracovat a odpovědět na něj. Dobrovolné uvedení dalších údajů nám usnadní zpracování Vašeho dotazu. Údaje obsažení ve Vašem dotazu ukládáme po jeho zodpovězení zásadně po dobu šesti let, pokud se jedná o obchodní nebo firemní dopisy.

 

 • Poptávka informačního materiálu listovní poštou

 

K zaslání informačního materiálu listovní poštou shromažďujeme příslušné adresní údaje (právní základ dle čl. 6 (1) písm. a) GDPR). Povinné údaje jsou nezbytné k zaslání informačního materiálu na příslušnou adresu. Dobrovolné uvedení údaje o oslovení nám umožní použít příslušné oslovení (právní základ dle čl. 6 (1) písm. a) GDPR). Svůj souhlas se zasíláním informačního materiálu můžete kdykoli odvolat. Podporu nám při této činnosti poskytují naši poskytovatelé technických služeb jako zpracovatelé a předávají Vaše adresní údaje poskytovatelům logistických, dopravních a zasílatelských služeb. Vaše osobní údaje jsou následně po zaslání ze strany naší společnosti vymazány. Osobní údaje z objednávek nebo přihlášek a jiné údaje shromážděné mimo internet zpracováváme v zákonem přípustném rozsahu pro účely marketingových sdělení zasílaných listovní poštou a dále pro naše interní analýzy zákazníků (čl. 6 (1) písm. f) GDPR). Naše analýzy se provádějí zpravidla anonymní bázi.

 

 • Emailová reklama

 

S Vaším výslovným souhlasem, který je kdykoli odvolatelný, Vás informujeme emailem o našich produktech a akcích, jako např. loteriích a akcích našeho e-shopu a/nebo o různých reklamních letácích. Vaše osobní údaje při udělení souhlasu zpracováváme, abychom Vám mohli zaslat Vámi vybrané Newslettery a oslovit Vás osobně (čl. 6 (1) písm. f) GDPR). Abyste mohli obdržet určitý Newsletter, musíte se nejdříve zaregistrovat (viz vysvětlení v bodě Registrace). Při získání Vašeho souhlasu používáme tzv. Double-Opt-in postup, abychom zabránili zasílání našich emailových zpráv na emailové adresy osob, které si je nevyžádaly, příp. si je nepřejí. V tomto případě se podle požadavků dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů zaznamenává také Vaše IP adresa a ukládá k dokumentačním účelům (čl. 7 (1), čl. 6 (1) písem. c) GDPR). Pokud jste nám při přihlášení nebo objednání sdělili svou emailovou adresu, budeme Vás rovněž informovat emailem o našich produktech, které jsou podobné těm, které jste si u nás zakoupili. Vaše osobní údaje shromážděné pro reklamní účely ukládáme tak dlouho, dokud existuje účel reklamy, příp. až do doručení odvolání Vašeho souhlasu nebo námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely (viz shora).

 

 

 •  Změna účelu zpracování osobních údajů

 

Pokud bychom účely zpracování osobních údajů v budoucnu změnili, budeme Vás o tom předem informovat formou aktualizace těchto informací.

 

 • Prodloužení doby pro uchovávání osobních údajů

 

Uvedená doba uchovávání osobních údajů může být prodloužena, jestliže je v konkrétním případě, zejména jsou-li osobní údaje zpracovávány pro různé účely, dána delší zákonná nebo smluvní lhůta pro jejich uchovávání.

 

 1. Co jsou povinné údaje nebo povinná políčka?

 

Jsou-li v rámci shromažďování osobních údajů označena určitá políčka údajů jako povinná a/nebo označena hvězdičkou (*), je poskytnutí těchto osobních údajů stanoveno buď zákonem, nebo smlouvou anebo jsou tyto osobní údaje potřeba pro uzavření smlouvy, poskytnutí požadované služby či uvedený účel. Uvedení osobních údajů je samozřejmě na Vašem zvážení také u povinných políček; jejich neuvedení však může mít za následek, že příslušná smlouva námi nebude splněna, příp. požadovaná služba nebude poskytnuta či uvedeného účelu nebude dosaženo.

 

 1. Informace k tématu Cookies a Newsletter

 

 • Cookies

 

Na našich webových stránkách jsou technologiemi pro webovou analýzu shromažďovány a používány osobní údaje pro účely marketingu a optimalizace. Pro srozumitelnost bychom Vám zde chtěli vysvětlit téma Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači. Používají se k umožnění opětovné identifikace Vašeho webového prohlížeče. Z těchto údajů se sestavuje pod pseudonymem profil uživatele. Pokud jste s tím neudělili samostatný souhlas, nejsou tyto údaje používány k tomu, aby Vás identifikovaly osobně a sdružily se s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Údaje o IP adrese jsou v tomto procesu používány pouze v anonymizované formě. Používáme tyto údaje výlučně k tomu, abychom optimalizovali naši nabídku a přizpůsobili ji požadavkům našich zákazníků. Sestavení anonymního profilu uživatele můžete zakázat nastavením Opt-Out-Cookies. Dále používáme Cookies, abychom zákazníkům zajistili komfortní užívání našich webových stránek. K tomu používáme informace o datu a době trvání návštěvy našich webových stránek a stránek třetích stran, které si uživatel prohlížel. Většina webových prohlížečů je nastavena tak, že Cookies akceptují automaticky. Svůj webový prohlížeč si můžete nastavit tak, že Vás při používání Cookies o tom vyrozumí, nebo používání Cookies obecně odmítne nebo omezí. Jestliže Cookies pomocí svého webového prohlížeče deaktivujete nebo odmítnete, může dojít k tomu, že některé funkce na našich webových stránkách pro Vás nebudou dostupné. Pomocí svého webového prohlížeče můžete uložené Cookies kdykoli vymazat, a to i automaticky. Na níže uvedených adresách lze nalézt informace o těchto možnostech pro většinu používaných prohlížečů:

 • Explorer: [https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies]
 • Firefox: [http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer]
 • Google Chrome: [http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647]
 • Safari: [https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE]
 • Opera: [http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html]

Pokud jste neprovedli odchylná nastavení, zůstávají Cookies, které mají umožnit a zajistit nezbytné technické funkce až do uzavření Vašeho prohlížeče na Vašem koncovém zařízení; jiné Cookies mohou zůstat na Vašem koncovém zařízení déle.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

 

Udržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje před manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob a dále mohli zajistit ochranu Vašich práv a dodržování aplikovatelných předpisů Evropské unie a České republiky týkající se ochrany osobních údajů. Přijatá opatření mají za cíl zajistit důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů a trvalou dostupnost a odolnost systémů a služeb používaných při zpracování Vašich osobních údajů (včetně možnosti rychlé obnovy dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim v případě fyzických nebo technických incidentů). Mezi naše bezpečnostní opatření patří také šifrování Vašich osobních údajů. Veškeré informace, které zadáváte online, jsou technicky šifrovány a teprve poté přenášeny. Tím je zabráněno, aby do těchto informací mohly nahlížet neoprávněné třetí osoby. Úroveň zpracování osobních údajů naší společností a naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým rozvojem neustále zlepšovány. Zaměstnanci naší společnosti jsou pak písemně zavázáni k zachování mlčenlivosti a dodržování požadavků GDPR týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Změny

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů mohou být v budoucny upraveny. Věnujte, prosím, pozornost tomu, abyste se vždy seznámili s aktuální, účinnou verzí těchto informací.

 

Tyto informace byly vyhotoveny v květnu 2018.

 

Vánoční vanilkové rohlíčky s čajem rooibos

Vánoční klasika na originální způsob.

Podívej se na recept

Sladké, Nejsladší, Rosé Latte

Naše nejoblíbenější barva pro rok 2017 je růžová!

Podívej se na recept

TEEKANNE na facebooku

Navštiv náš facebook a sleduj novinky ze světa TEEKANNE.

Sledovat
 • Prohlášení o ochraně údajů