Přeprava a logistika

Z plantáží přes výrobní závody do supermarketů – náš čaj urazí dlouhou cestu. Tuto cestu jsme vytvořili tak, aby byla přátelská k životnímu prostředí a aby zajišťovala co nejnižší emise CO2. Abychom toho mohli dosáhnout, úzce spolupracujeme s našimi logistickými partnery v rámci postupné optimalizace. A dosahujeme jistých úspěchů: vyhýbáme se zbytečně dlouhé přepravě a kdykoliv je to možné, přepravujeme své zboží pomocí dopravních prostředků, které jsou přátelské k životnímu prostředí.

Náš národní logistický partner se zavázal k aktivní a preventivní ochraně životního prostředí. Ta zahrnuje například: používání moderních nákladních vozidel, které splňují evropské normy v oblasti výfukových plynů, průběžnou optimalizaci skladovacích kapacit, optimalizaci v plánování tras, vyhýbání se jízdám prázdných vozidel, přísnou kontrolu třídění odpadů, výcvik řidičů v osvojování si zásad úsporného řízení vozidel, investování do moderních úsporných kanceláří a skladovacích prostor.

Show article

Zpracování přátelské k životnímu prostředí

Show article

Příjemný a zdravý