Ústřední téma: vše z jednoho zdroje

Náš příslib kvality

„Všechno z jednoho zdroje“ je naším příslibem kvality, který pro nás znamená, že je třeba se aktivně zapojit do každé fáze celého řetězce tvorby hodnot – od počátku až k hotovému produktu. Fungování tohoto příslibu vysvětlíme na příkladu

1/6
Nejlepší výběr - Nakupování na základě partnerství
Nakupování na základě partnerství - Abychom zajistili dobrou kvalitu důležitých surovin, nakupuje společnost TEEKANNE suroviny zejména na základě smluvního pěstování a/nebo od dodavatelů, kteří jsou našimi dlouhodobými partnery. Výběr na místě - Již na počátku řetězce tvorby hodnot v zemi původu ověřují zemědělští inženýři společnosti TEEKANNE dodržování norem kvality. Počátečním bodem je výběr optimálních pěstebních oblastí našimi odborníky. Zásadní význam přitom mají takové faktory, jako je podnebí, vlastnosti půdy, vystavení slunečnímu záření a čistá voda. Vybrané farmy nakonec získávají poradenství a podporu ze strany zemědělských inženýrů společnosti TEEKANNE v oblasti plánování pěstebních oblastí, výběru perfektních semen a optimálního dalšího zpracování produktů. Další pěstování a sklizeň jsou pravidelně sledovány odborníky společnosti TEEKANNE na místě s ohledem na holistický koncept pěstování a úvahy o lidských zdrojích, přírodě a životním prostředí. Naši odborníci mohou například nabídnout doporučení ohledně hnojení a provést speciální zkoušky půdy.
2/6
Nejlepší výběr
Pesticidy jsou používány pouze v nezbytných případech a musí obsahovat aktivní látky povolené v EU. Další zpracování sklizně, například v případě černého čaje opalování, rolování, fermentování, sušení a skladování, je regulováno pravidly a procesními postupy společnosti TEEKANNE. Společnost TEEKANNE pravidelně kontroluje dodržování přísných norem ochrany životního prostředí a hygieny. Poradenství poskytované společností TEEKANNE podporující výrobce a neustále jim poskytují poradenství. Dlouhodobá spolupráce s našimi výrobci a dodavateli vede ke vztahům založeným na důvěře, které jsou vedle průběžných kontrol dalším důležitým pilířem zajišťování kvality.
3/6
Kontrola kvality - Zajištěná kvalita
Ve společnosti TEEKANNE je oddělení zajištění kvality a vývoje produktů samostatným oddělením s 29 zaměstnanci, které funguje v souladu s normou DIN EN ISO 9001:2008 a s mezinárodní normou pro potraviny. Laboratoř společnosti TEEKANNE V Německu má společnost TEEKANNE svoji vlastní, vysoce specializovanou pro testování kvality, kde 12 zaměstnanců každoročně provádí 20 000 analýz. Tato laboratoř má nejmodernější zařízení, díky kterému je možné testovat mnohem větší počet parametrů, než kolik požaduje zákon. Čtyřnásobná kontrola kvality - Každá surovina podstupuje čtyři kontroly kvality: před nákupem, při přijetí zboží, po smíchání a po dokončení výroby. Díky tomu se v rámci zajišťování kvality rozhoduje, zda zboží splňuje vysoké požadavky společnosti TEEKANNE a zda může být použito pro naše produkty.
4/6
Kontrola kvality - Sensorické zkoušky
Kromě laboratorních zkoušek všechny suroviny navíc podstupují i sensorické zkoušky, které hodnotí vzhled, vůni a chuť každé suroviny. Naši ochutnávači čajů a jejich tým kontrolují vzorky zboží a dodaných surovin v průběhu celého výrobního procesu ve společnosti TEEKANNE v Düsseldorfu. Tímto způsobem je zajištěna sensorická kvalita produktu před jeho uvedením na trh. Kvalita obalů - Dokonce i obaly produktů společnosti TEEKANNE musí splňovat nejvyšší normy kvality. Používáme výhradně obaly, které splňují naše sensorické a laboratorní požadavky. Pro zajištění dobré kvality produktů společnosti TEEKANNE si sami nakupujeme všechny suroviny i balící materiály.
5/6
Vlastní tvorba - Ochutnavač čaje
Každý produkt společnosti TEEKANNE má svoji jedinečnou, nesrovnatelnou a rozpoznatelnou chuť. Náš tým zkušených a speciálně vycvičených ochutnavačů a vývojářů produktu zajišťuje, že to tak zůstane i do budoucna. Čaj je přírodní produkt a jako takový podléhá přírodním výkyvům. Region původu a okamžik sklizně mají velký vliv na jeho chuť. Abychom tyto vlivy vyvážili, naši odborníci s použitím různých složek vytvářejí oblíbené značkové směsi společnosti TEEKANNE, které vždy chutnají stejně. Naši odborníci ochutnávají stovky vzorků surovin, aby rozhodli o konečném složení směsi. Speciální směsi - Pro čaje společnosti TEEKANNE se používají výhradně speciální třídy lístků nebo speciální kvalitní byliny a ovoce, protože pouze tento speciální výběr zajišťuje správnou chuť. Vývoj produktů - Oddělení vývoje produktů každoročně vyvíjí mnohé nové produkty. Než je ale jejich uvedení na trh možné, je ochutnáno více než 500 různých vzorků a směsí. Vývoj nového produktu společnosti TEEKANNE vyžaduje mnohé faktory: suroviny musí mít skvělou kvalitu a musí být k dispozici v dostatečném množství.
6/6
Vlastní tvorba
A konečné rozhodnutí se samozřejmě provádí na základě chuti jednotlivých složek a zároveň také na jejich vzájemné chuti. Cílem složení každé směsi je dosažení mimořádné chuťové zkušenosti. Výroba a logistika - Téměř všechny produkty společnosti TEEKANNE jsou baleny na strojích společnosti TEEPACK, které jsme vyvinuli my sami.
Show article

Zaměstnanci a společnost

Show article

Odpovědné nakupování.