Energie a voda

V porovnání s procesy výroby jiných druhů potravin vyžaduje zpracování čaje jen malé množství energie a nevyžaduje žádnou vodu. Navzdory tomu s těmito zdroji nakládáme velmi vědomě a jsme přesvědčeni, že máme povinnost vyrábět naše produkty způsobem, který je přátelský k podnebí a k životnímu prostředí a je udržitelný.

Naším cílem je minimalizovat spotřebu energie.

Využíváme řešení úsporná z hlediska energie – modifikujeme své stroje za účelem úspory spotřeby energie. Odpadní teplo z kompresorů se používá pro vytápění našich výrobních prostor! Navíc jsme rozhodnuti průběžně identifikovat nové možnosti pro optimalizaci našich vnitřních procesů a snížení spotřeby energie. Není třeba vyrábět či přepravovat přebytečnou energii a tímto přístupem chráníme životní prostředí! Budeme pracovat na dalším zlepšování našich procesů!

Show article

Příjemný a zdravý

Show article

Zaměstnanci a společnost