Společný nákup

V naší společnosti TEEKANNE je důležité udržovat přímá a dlouhodobá partnerství s našimi dodavateli. Z tohoto důvodu uzavíráme v případě surovin, které jsou pěstovány, smlouvy s našimi dodavateli na lokální úrovni a nabízíme jim bezpečnost pro investování a plánování. Součástí našich povinností je také podpora v oblasti profesionálního řízení zemědělských podniků, kterou našim partnerům nabízíme prostřednictvím našich vlastních zemědělských inženýrů.

Tento model je pro nás atraktivní, protože jeho kvalitu je možné kontrolovat a optimalizovat na místě.

Po mnoho let jsme v rámci našich postupů nakupovali většinu našich surovin od dodavatelů, kteří je pro nás pěstují na základě smluv a/nebo kteří jsou našimi dlouhodobými partnery. V současnosti pochází až 65 % našich surovin z dlouhodobých vztahů s dodavateli. Naším cílem je dosáhnout 80 % do roku 2020.

Cíl pro rok 2020

Náš cíl: do roku 2020 bude 80 % našich surovin nakupováno od dodavatelů na základě dlouhodobých partnerství.

Show article

Zpracování přátelské k životnímu prostředí

Show article

Příjemný a zdravý