Zásady ochrany osobních údajů
Teekanne s.r.o.

Chcete-li změnit nastavení souborů cookies, klikněte zde.

Kapitola 1) Zpracování osobních údajů

Kapitola 2) „Cookies”

Kapitola 3) Kontakty

Kapitola 4) Závěrečná ustanovení

 

Kapitola 1) Zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků, tj. osob, které navštěvují internetový Obchod „TEEKANNE“, včetně nákupů realizovaných prostřednictvím tohoto Obchodu, je Prodávající, společnost Teekanne s.r.o., se sídlem K Hájům 2606/2b, Praha 5, 155 00 IČO: 62497499 a DIČ CZ62497499, zapsaná u Městského soudu Praha, v oddíle C, vložka 46475.
 2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákona o poskytování elektronických služeb a v ustanoveních těchto Zásad.
 3. Zákazník se může obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů písemně na adrese:
  datenschutz@teekanne.de
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a k jejich zpracování dochází:
  • za účelem dodržení zákonných ustanovení,
  • za účelem plnění smlouvy,
  • pro potřeby propagačních a obchodních činností Prodávajícího.
 1. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů v případech uvedených v paragrafu:
  • 4 odst. 1 je zákonné oprávnění ke zpracovávání údajů nezbytných k zákonnému jednání;
  • 4 odst. 2 je zákonné oprávnění zpracovávání údajů nezbytných pro plnění smlouvy;
  • 4 odst. 3 je smluvní oprávnění ke zpracovávání osobních údajů v případě, že je to nezbytné ke splnění právně odůvodněných účelů prováděných Prodávajícím nebo byl udělen výslovný souhlas uživatele systému.
 1. Osobní údaje shromážděné Prodávajícím mohou být rovněž zpřístupněny:
  • příslušným státním orgánům na jejich žádost podle příslušných právních předpisů;
  • jiným osobám a subjektům – v případech stanovených zákonem;
  • subdodavatelům, tj. subjektu, který poskytuje účetní služby Prodávajícímu, dopravci, který dodává zboží Zákazníkovi.
 1. Prodávající zajistí vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů poskytnutých Zákazníkem, zejména k zamezení přístupu třetích osob nebo jejich zpracování v rozporu s právními předpisy, k zamezení ztráty, poškození nebo zničení údajů.
 2. Zákazník v políčkách určených pro zadání údajů vědomě a dobrovolně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností TEEKANNE, s.r.o.
 3. Prodávající může zpracovávat následující osobní údaje Zákazníka nezbytné k navázání kontaktu, utváření obsahu, změnu nebo zrušení a plnění právního vztahu mezi nimi:
  • Jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • Daňové identifikační číslo (DIČ):
  • adresu dodání zboží,
  • korespondenční adresu,
  • emailovou adresu,
  • mobil,
  • přihlášení,
  • IP adresu,
 1. Za účelem plnění smluv nebo provádění jiných právních činností se Zákazníkem může Prodávající zpracovávat další údaje nezbytné vzhledem k povaze uzavírané smlouvy nebo způsobu jejího vypořádání.
 2. Prodávající mezi výše uvedenými údaji rozlišuje a označuje údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné k poskytování elektronických služeb.
 3. Prodávající může odmítnout poskytnutí služby elektronicky z důvodu nedostatečného přístupu k údajům, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné z důvodu fungování informačního a komunikačního systému poskytujícího službu elektronicky nebo z důvodu povahy služby.
 4. Prodávající může se souhlasem Zákazníka a k účelům uvedeným v odstavci 4 zpracovávat další údaje týkající se Zákazníka, které nejsou nezbytné pro poskytování elektronických služeb.
 5. Prodávající může zpracovávat následující údaje charakterizující způsob, jakým Zákazník využívá elektronicky poskytovanou službu (údaje o využívání):
  • identifikaci Zákazníka na základě údajů uvedených v odstavci 9,
  • identifikaci koncového bodu telekomunikační sítě nebo datového komunikačního systému používaného Zákazníkem,
  • informace o začátku, konci a rozsahu každého využití elektronicky poskytované služby,
  • informace o využívání elektronicky poskytovaných služeb Zákazníkem.
 1. Zákazník má právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům,
  • na doplnění a aktualizování údajů,
  • požádat o dočasné nebo trvalé pozastavení zpracování osobních údajů nebo o jejich výmaz, pokud se ukáže, že jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem,
  • podat námitku proti zpracování svých osobních údajů – v případech stanovených zákonem – a požadovat jejich výmaz, pokud se stanou nepotřebnými k účelu, ke kterému byly shromážděny,
  • podat stížnost proti zpracování údajů Prodávajícím předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na přenositelnost svých osobních údajů.
 1. Chcete-li uplatnit práva uvedená v bodě 15, obraťte se na Zákaznický servis Prodávajícího – kontakt je uveden v Kapitole 3.
 2. Údaje Zákazníka budou zpracovávány až do odvolání souhlasu (marketingový účel) nebo v případě uzavření kupní smlouvy až do jejího splnění, pokud jiné předpisy Prodávajícímu neukládají povinnost údaje dále zpracovávat.
 3. Po splnění kupní smlouvy může Prodávající za výše uvedených podmínek zpracovávat pouze ty údaje uvedené v odstavci 9, které jsou:
  • nezbytné pro vypořádání smlouvy a uplatnění nároků na úhradu za plnění smlouvy,
  • nezbytné k objasnění okolností neoprávněného použití,
  • schválené ke zpracování podle zvláštních zákonů nebo smlouvy.
 1. Pokud Prodávající obdrží informaci, že Zákazník využívá elektronicky poskytovanou službu v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy (neoprávněné využívání), může Prodávající zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu nezbytném pro určení odpovědnosti Zákazníka, přičemž skutečnost přijetí a obsah těchto sdělení musí být pro důkazní účely zaznamenány.

 

Chapter 2) “Cookies”

 1. „Cookies“ jsou malé textové informace odesílané webovým serverem a ukládané na straně Uživatele služby (obvykle na pevném disku). Výchozí parametry souborů „cookies“ umožňují číst informace, které obsahují, pouze serveru, který je vytvořil.
 2. Prodávající uchovává soubory „cookies“ v počítačích Zákazníka za účelem:
  • udržování relace přihlášeného uživatele, takže uživatel nemusí na každé stránce zadávat uživatelské jméno a heslo,
  • vytváření statistik zobrazení pro inzerenty a partnery,
  • prezentace online reklamy s obsahem, který nejvíce odpovídá zájmům uživatele,
  • zabránění situacím, kdy se stejnému uživateli zobrazí stejná reklama vícekrát,
  • zabezpečení online průzkumů proti vícečetnému hlasování stejné osoby.
 1. Ukládání souborů cookies si můžete vypnout ve svém nastavení prohlížeče. Tato konfigurace však může uživateli výrazně ztížit používání webových stránek Prodávajícího.
 2. Používání webových stránek Prodávajícího bez změny nastavení souborů „cookies“ znamená, že budou uloženy v paměti vašeho zařízení.
 3. Nastavení souborů cookies můžete provádět na webových stránkách prohlížeče, který používáte. Postupujte podle pokynů. Níže jsou uvedeny odkazy na stránky různých prohlížečů s pokyny k souborům cookies, včetně návodu na jejich odstranění:

… Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Kapitola 3) Kontakt

 1. Zákaznický servis Prodávajícího je otevřen denně od pondělí do pátku od 8:30 do 16:00 (kromě státních svátků).
 2. Kontaktní údaje:
  datenschutz@teekanne.de

 

Kapitola 4) Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených těmito Zásadami ochrany osobních údajů se použijí ustanovení občanského zákoníku (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93, v platném znění), zákona o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204, v platném znění), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a další ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Datum posledního auditu:

31.01.2023

Používání cookies

Souhlasím s používáním souborů cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu (požadované soubory cookie), abychom mohli nabízet produkty a služby, které odpovídají vaším hlavním zájmům, a umožňovat vytváření statistik (soubory cookie související s výkonem), jakož i produkty a služby specifické pro zákazníka, na které byste měli přístup (marketingové cookies). Můj souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nesouhlasíte, omezíme se na základní soubory cookie a obsah Vám nebude přizpůsoben. Více informací naleznete zde. Vaše nastavení můžete kdykoli změnit vyvoláním „nastavení cookies“ v horní části stránky.

Nastavení Schválit
Cookie Einstellungen
Nezbytné cookies
Cookies související s výkonem
Marketingové cookies
Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky a nelze je v našem systému deaktivovat. Typicky jsou soubory cookies ukládány v reakci na vámi provedené akce, abyste vyhověli požadavku služby, jako je nastavení vašich preferencí soukromí, přihlášení nebo vyplnění formuláře. Umožňují manipulaci s funkcí nákupního košíku a proces plateb, pomáhají řešit bezpečnostní problémy a zajistit soulad s právními předpisy. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval tyto soubory cookies nebo aby vás na ně upozornil. Některé části webové stránky však nemusí fungovat.

Cookies související s výkonem

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat využívání webové stránky, takže můžeme měřit a zlepšovat její výkon. V některých případech mohou tyto soubory cookies zvýšit rychlost, s níž zpracováváme vaše požadavky, a pomáhají zapamatovat si vaše nastavení stránky. Pokud tyto soubory cookies odmítnete, může to vést k doporučením, která nejsou přizpůsobená vám, nebo stránka může pomalu reagovat.

Marketingové cookies

Tyto soubory cookies mohou být umístěny na našich webových stránkách našimi reklamními partnery. Mohou být takovými společnostmi používány k vytváření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantní reklamy na jiných webových stránkách. Fungují tak, že jedinečným způsobem identifikují váš prohlížeč a zařízení. Odmítnutím těchto souborů cookies můžete být vystaveni reklamám, které pro vás nejsou relevantní, nebo se nebudete moci připojit k sítím Facebook, Twitter nebo jiným sociálním sítím. Pokud zapnete marketingové cookies, budou aktivovány také výkonnostní cookies, protože sledování je pro marketingové cookies nutné. Pokud aktivujete marketingové cookies, souhlasíte také s aktivací sledovacích cookies.

Uložit nastavení