Partnerství

Udržitelný život se mezitím stal pro mnohé z nás zcela vědomým rozhodnutím. Také my v TEEKANNE jsme se zcela vědomě rozhodli pro udržitelnost, i když pro nás jako dlouholetý rodinný podnik již byla základní součástí naší firemní DNA. Je pro nás důležité, žít udržitelně každý den a dle toho uzpůsobit i jednání naší firmy. Podstatným stavebním kamenem jsou pro nás partnerství. Protože jsme pevně přesvědčeni, že blízký a dlouhodobý vztah s našimi dodavateli je nejlepší cestou pro udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

Zodpovědnost začíná u kvality surovin.

Pro nás jako dlouhodobě úspěšnou společnost s čajem a v rámci kvalitní značky byly požadavky na suroviny pro výrobu čaje vždy velmi vysoké. Neboť je nám jasné, že vysoká kvalita výtečných čajových směsí může být zaručena pouze nejlepšími surovinami.

A také víme, že naše suroviny jsou tak vysoce kvalitní pouze z toho důvodu, že zajišťujeme, aby naši dodavatelé ze všech částí světa garantovali optimální způsoby pěstování. Právě proto je pro nás tak důležité převzít odpovědnost tam, kde se nachází základ pro naše vysoce kvalitní suroviny: v zemích původu.

To znamená, že naše dodavatele známe již po desetiletí osobně a nezřídka již s nimi spolupracujeme ve druhé generaci. Jsme velmi hrdí na náš na trhu s čajem jedinečný dodavatelský řetězec, jehož podstatná zásada spočívá v tom, že většinu našich surovin odebíráme přímo. Tato přímá partnerství s našimi dodavateli nezajišťují pouze bezvýhradnou transparenci. Jsou to právě tyto blízké vztahy, které umožňují svědomitě a v osobním kontaktu ovlivňovat kvalitu surovin a společně pracovat na kontinuálním vylepšování sociálních standardů a standardů životního prostředí.

S důrazem na náš jedinečný dodavatelský řetězec: Čestnost a respekt

TEEKANNE je rodinná firma, a proto se považujeme za jednu velkou rodinu, k níž vedle našich zaměstnanců patří i naši dodavatelé. V této souvislosti je velmi podstatné udržovat upřímné a férové vztahy s patřičným respektem a stanovit si základní pravidla, jejichž dodržování očekáváme od našich dodavatelů. Oplátkou za to se na nás naši partneři mohou zcela spolehnout a být si jisti, že dodržujeme uzavřené dohody.

Zásady TEEKANNE

Dodržování sociálních standardů a standardů životního prostředí při výrobě našich surovin je pro nás povinností. Mnoho našich surovin pochází z Afriky a Asie, kde jejich pěstování pro obyvatelstvo představuje důležitý zdroj příjmů a šanci dále se rozvíjet. V této souvislosti jsme si samozřejmě vědomi, že v těchto regionech nejsou vždy dodržovány pracovní podmínky, které jsou ve střední Evropě samozřejmostí, nebo že může docházet ke škodám na životním prostředí v důsledku částečně neudržitelného hospodářství. Proto považujeme za naši povinnost tomu čelit.

Prostřednictvím námi jasně definovaného kodexu pravidel chování „TEEKANNE Code of Conduct“, vyžadujeme od všech našich dodavatelů, aby se povinně zavázali k našim sociálním standardům a standardům životního prostředí.

„TEEKANNE Code of Conduct“

Realizaci pravidel obsažených v „TEEKANNE Code of Conduct“ ovšem nenecháváme pouze na samotných dodavatelích. Od našich nákupčích a specialistů na zemědělství obdrží praktické rady k pěstování a také k tomu, jak mohou své každodenní jednání přizpůsobit udržitelnosti, kterou požadujeme. Naši zaměstnanci pravidelně cestují do zemí původu a starají se tak o dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli.

TEEKANNE Code of Conduct (Deutsche Version)
TEEKANNE Code of Conduct (English Version)

Politika udržitelnosti značky TEEKANNE při nákupu čaje, bylinek a ovoce

Naše politika udržitelnosti pro čaj, bylinky a ovoce je pro naše dodavatele zásadním pravidlem. Představuje základní strategické zaměření při obstarávání našich surovin a formuluje naše krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Pomáháme tak našim dodavatelům, aby se včas připravili na aktualizované nebo nové požadavky.

Politika udržitelnosti značky TEEKANNE při nákupu čajů, bylinek a ovoce (německá verze)
TEEKANNE Policy for Sustainable Purchase of Tea, Herbs and Fruits (English Version)Šitá odpovědnost a certifikovaná udržitelnost

Je podstatné stále se zlepšovat. Proto již mnoho let přijímáme podporu organizace IMO - Ecocert IMOswiss. Mezinárodně uznávaná organizace kontroly nám přitom na jedné straně pomáhá zajistit udržování nejdůležitějších sociálních standardů a na druhé straně identifikovat potřebu jednání u našich dodavatelů. Díky tomu je možné obrátit se přímo na dodavatele.

RFA Logo

Certifikace Rainforest Alliance Initiative

Sedex Logo

Členství v Sedex

Od roku 2019 je TEEKANNE členem Sedex. Tato datová platforma slouží k posílení transparentnosti v rámci snah firem o udržitelnost a ukazuje našim obchodním partnerům, že i my můžeme v rámci naší firmy pracovat eticky i sociálně udržitelně. Kromě toho nám pomáhá lépe identifikovat možná rizika v rámci našeho dodavatelského řetězce.

BIO Logo

Certifikace Bio

Již do roku 2006 máme v portfoliu TEEKANNE bio výrobky a jejich počet kontinuálně navyšujeme. Naše bioprodukty TEEKANNE jsou označeny dvěma BIO logy. Logo EU pro ekologii zaručuje, že naše suroviny pocházejí z kontrolovaného ekologického zemědělství a že naše produkty byly certifikovány kontrolním orgánem v souladu s právními předpisy EU pro ekologické zemědělství.

Více k tématu

Naše projekty

Nákup bio surovin

Green Tea Ginger-Mango
Zelený čaj
Green Tea Ginger-Mango
Používání cookies

Souhlasím s používáním souborů cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu (požadované soubory cookie), abychom mohli nabízet produkty a služby, které odpovídají vaším hlavním zájmům, a umožňovat vytváření statistik (soubory cookie související s výkonem), jakož i produkty a služby specifické pro zákazníka, na které byste měli přístup (marketingové cookies). Můj souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nesouhlasíte, omezíme se na základní soubory cookie a obsah Vám nebude přizpůsoben. Více informací naleznete zde. Vaše nastavení můžete kdykoli změnit vyvoláním „nastavení cookies“ v horní části stránky.

Nastavení Schválit
Cookie Einstellungen
Nezbytné cookies
Cookies související s výkonem
Marketingové cookies
Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky a nelze je v našem systému deaktivovat. Typicky jsou soubory cookies ukládány v reakci na vámi provedené akce, abyste vyhověli požadavku služby, jako je nastavení vašich preferencí soukromí, přihlášení nebo vyplnění formuláře. Umožňují manipulaci s funkcí nákupního košíku a proces plateb, pomáhají řešit bezpečnostní problémy a zajistit soulad s právními předpisy. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval tyto soubory cookies nebo aby vás na ně upozornil. Některé části webové stránky však nemusí fungovat.

Cookies související s výkonem

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat využívání webové stránky, takže můžeme měřit a zlepšovat její výkon. V některých případech mohou tyto soubory cookies zvýšit rychlost, s níž zpracováváme vaše požadavky, a pomáhají zapamatovat si vaše nastavení stránky. Pokud tyto soubory cookies odmítnete, může to vést k doporučením, která nejsou přizpůsobená vám, nebo stránka může pomalu reagovat.

Marketingové cookies

Tyto soubory cookies mohou být umístěny na našich webových stránkách našimi reklamními partnery. Mohou být takovými společnostmi používány k vytváření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantní reklamy na jiných webových stránkách. Fungují tak, že jedinečným způsobem identifikují váš prohlížeč a zařízení. Odmítnutím těchto souborů cookies můžete být vystaveni reklamám, které pro vás nejsou relevantní, nebo se nebudete moci připojit k sítím Facebook, Twitter nebo jiným sociálním sítím. Pokud zapnete marketingové cookies, budou aktivovány také výkonnostní cookies, protože sledování je pro marketingové cookies nutné. Pokud aktivujete marketingové cookies, souhlasíte také s aktivací sledovacích cookies.

Uložit nastavení